Khoa các Khoa học Giáo dục

Khoa các Khoa học Giáo dục

Khoa các Khoa học Giáo dục

1. Giới thiệu chung

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ-TCCB ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở nâng cấp các bộ môn Tâm lý giáo dục và Giáo dục đại học và chuyên nghiệp (được thành lập từ năm 2002).

 Cùng với sự trưởng thành của Khoa Sư phạm, tiền thân của Đại học Giáo dục, các bộ môn Tâm lý Giáo dục và Giáo dục đại học và chuyên nghiệp cũng được phát triển cả về cơ cấu lẫn chức năng, nhiệm vụ và nay trở thành Khoa Các Khoa học Giáo dục. Hiện nay Khoa có 15 giảng viên, trong đó có 2 PGS - tiến sỹ, 5 tiến sỹ, 8 thạc sỹ (4 người đang làm nghiên cứu sinh) và 1 chuyên viên. Đa số các giảng viên trong Khoa được đào tạo ở nước ngoài hoặc có văn bằng ngoại ngữ. Do vậy 75% giảng viên sử dụng tốt 1 đến 2 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Hàn, Nhật), 25% số giảng viên còn lại có thể sử dụng ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

Về chức năng và nhiệm vụ, Khoa Các Khoa học Giáo dục tiếp tục đảm nhiệm việc giảng dạy các số học phần về khoa học giáo dục trong các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

Bên cạnh việc tham gia đào tạo hệ cử nhân chính qui, Khoa đang hướng tới phát triển một số mã ngành đào tạo đại học như Giáo dục công dân và sau đại học như Giáo dục học; An sinh xã hội và phát triển cộng đồng; Tư vấn học đường. Khoa cũng đề xuất triển khai một số chuyên đề nhằm mở rộng hiểu biết và rèn luyện kỹ năng cho các giáo viên tương lai về các lĩnh vực mà xã hội hiện đại đang quan tâm.

Nhiều giảng viên trong Khoa tham gia xây dựng chương trình và đào tạo Sau đại học một số chuyên ngành như Quản lý Giáo dục, Lý luận phương pháp dạy học, Tâm lý học hướng nghiệp, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên... và tham gia các chương trình trao đổi giáo sư với một số trường nước ngoài.

Hiện nay, nhiều cán bộ, giảng viên trong Khoa đang đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động của Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý trực thuộc trường Đại học Giáo dục. Mặt khác, hoạt động của Trung tâm cũng đã và đang phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Khoa.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo tạo chính quy, Khoa tham gia chương trình bồi dưỡng "chúng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học" của trường Đại học Giáo dục; các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông cốt cán của 63 tỉnh thành trong cả nước về giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống; tư vấn tâm lý học đường, về công tác giáo viên chủ nhiệm; về hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phát triển chương trình theo năng lực và nhiều chuyên đề liên quan khác. Khoa đã khẳng định được vị trí của mình bằng những chương trình và phương pháp bồi dưỡng hiện đại, hiệu quả.

Ghi nhận các thành tích của Khoa các Khoa học Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tặng Bằng khen, Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục cũng đã nhiều lần tặng Giấy khen cho khoa và một số đơn vị, cá nhân thuộc khoa.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo

2.1 Cơ cấu tổ chức

Khoa các Khoa học giáo dục có Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn bộ phận (sinh hoạt cùng Bộ môn Đo lường – Đánh giá thuộc trường),  Ban chủ nhiệm khoa và 3 Bộ môn là Bộ môn Tâm lý, Bộ môn Giáo dục và Bộ môn Tư vấn  học đường.

2.2 Danh sách cán bộ, giảng viên của khoa

Chức danh

          Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức danh

1. Ban Chủ nhiệm khoa

Chủ nhiệm khoa

Trần Thành Nam

1980

Tiến sĩ

Phó chủ nhiệm khoa

Mai Quang Huy

1962

Thạc sĩ

2. Ban chấp hành chi bộ

Bí thư

Đinh Thị Kim Thoa

1962

Phó giáo sư, Tiến sĩ      

Phó bí thư

Trần Văn Tính

1977

Tiến sĩ

Chi ủy viên

Nguyễn Thị Bích Liên

1978

Tiến sĩ

3. Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Kiên

1974

Thạc sĩ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Liên

1978

Tiến sĩ

Ủy viên BCH

Lại Thị Yến Ngọc

1981

Thạc sĩ

4. Bộ môn Giáo dục

 

 

Chủ nhiệm Bộ môn

Trần Anh Tuấn

1958

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Bích Liên

Mai Quang Huy

Nguyễn Thị Anh Thư

1978

1962

1983

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

5. Bộ môn Tâm lý

 

 

Chủ nhiệm Bộ môn

Trần Văn Tính

1977

Tiến sĩ

Giảng viên

Đinh Thị Kim Thoa

Đặng Hoàng  Minh

Trần Thị Quỳnh Trang

Hồ Thu Hà

1962

1979

1987

1990

PGS.TS.

PGS.TS.

Thạc sĩ

Thạc sĩ

6. Bộ môn Tư vấn học đường

 

 

Chủ nhiệm Bộ môn

Trần Văn Công

1983

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thành Nam

Nguyễn Hồng Kiên

Lại Thị Yến Ngọc

Lê Thế Tình

Trần thị Mai Phương

1980

1974

1981

1982

1989

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

7. Hành chính – giáo vụ

 

 

Chuyên viên

Trần Thị Thu Hằng

1988

Cử nhân

3. Hoạt động của các Bộ môn 

Bộ môn Giáo dục

Các môn giảng dạy chính hệ đào tạo cử nhân chính quy:

Giáo dục học và tổ chức hoạt động giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Tham gia giảng dạy ở các bộ môn khác, các khoa khác:

Thực hành sư phạm và phát triển kỹ năng cá nhân, xã hội; Tư vấn tâm lý học đường; Lịch sử giáo dục và tư tưởng giáo dục; Đường lối phát triển giáo dục; Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục; Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam;

Các học phần giảng dạy hệ đào tạo sau đại học:

Lý luận dạy học hiện đại; Lý luận dạy học đại học; Phát triển chương trình giáo dục; Quản lý hoạt động dạy học;

Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu lịch sử phát triển giáo dục theo các giai đoạn của quá trình phát triển xã hội và các nền văn minh. Triết lý giáo dục và các tư tưởng giáo dục;

- Nghiên cứu đặc trưng và các xu hướng phát triển giáo dục trong đời sống xã hội hiện đại (kinh tế tri thức, thời đại thông tin.);

- Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển giáo dục; 

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển lý luận giáo dục hiện đại (Mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, đại học và sau đại học);

- Nghiên cứu lý luận, phương pháp đo lường và đánh giá trong giáo dục;

- Nghiên cứu phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục hiện đại;

- Nghiên cứu các liên ngành: giáo dục xã hội; giáo dục quốc tế; giáo dục hướng nghiệp; giáo dục kỹ năng sống; xã hội học giáo dục; kinh tế học giáo dục; tư vấn học đường; giáo dục chuyên biệt, nhân học giáo dục, ...

- Nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo mới về giáo dục học ở bậc cử nhân, cao học và Tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ. Các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, chương trình tiên tiến, ...

- Nghiên cứu phát triển các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đại học, phổ thông, chuyên nghiệp...).

- Hợp tác nghiên cứu các Chương trình KHCN cấp nhà nước, Đề tài, Đề án cấp Bộ, trường đại học với các đơn vị khác.

Một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu (10 năm gần đây)

 

• Bộ môn Tâm lý 

Các môn giảng dạy chính: 

- Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường, 

- Thực hành sư phạm và phát triển kỹ năng cá nhân, xã hội;

- Tâm lý học dạy học,

- Tâm lý học đại cương,

- Tâm lý học phát triển,

- Tâm lý học giáo dục,

- Tâm lý học xã hội,

- Tâm lý học quản lý;

- Tư vấn hướng nghiệp;

- Giao tiếp ứng xử sư phạm;

- Đo lường năng lực cảm xúc và sáng tạo;

- Đo lường nhân cách.

Hướng nghiên cứu chính:

- Ứng dụng tâm lý vào việc nâng cao hiệu quả dạy và học.

- Đánh giá tính cách, khí chất, hứng thú và năng lực của học sinh nhằm mục đích hướng nghiệp cho học trò.

- Phương pháp điều chỉnh hành vi học sinh.

- Dạy học phát triển năng lực người học.

- Thích ứng và xây dựng trắc nghiệm tâm lý đánh giá trí tuệ và nhân cách con người

- Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

- Phát triển giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho học sinh phổ thông.

- Phát triển chương trình tư vấn học đường với các trường phổ thông

- Nghiên cứu lâm sàng.

Một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu (10 năm gần đây)

 

Bộ môn Tư vấn học đường

Các môn giảng dạy chính: 
- Tư vấn tâm lý học đường

T ham gia giảng dạy ở các bộ môn khác, các khoa khác:

- Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thực hành sư phạm và phát triển kỹ năng cá nhân, xã hội

- Định hình trường hợp tâm lý (thạc sĩ)

- Điều trị các vấn đề hướng nội và hướng ngoại (thạc sĩ)

- Thống kê trong khoa học xã hội (thạc sĩ)

Hướng nghiên cứu chính:

- Các vấn đề liên quan đến rối loạn phát triển ở trẻ em (tự kỷ, chậm phát triển, tăng động…)

- Các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục học đường; các yếu tố ảnh hưởng đến

quấy rối tình dục học đường, các vấn đề tình yêu, hôn nhân trong gia đình có trẻ rối loạn hành vi, cảm xúc

- Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội, chơi game, điện thoại… ở học sinh

- Vấn đề bạo lực, bắt nạt, bạo lực và bắt nạt trực tuyến, cách ứng phó

- Ảnh hưởng và các yếu tố liên quan của trào lưu văn hóa mới, văn hóa nước ngoài với học sinh, sinh viên

- Giáo dục hòa nhập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ khó khăn về phát triển, khó khăn học tập, khó khăn về tâm lý (học sinh có nhu cầu đặc biệt), trẻ mồ côi, trẻ bị bạo hành

-  Vấn đề cảm xúc ở học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên (lo âu, trầm cảm, stress...), cách ứng phó với các

vấn đề trên.

- Tư vấn, tham vấn, tâm lý, công tác xã hội học đường, vấn đề an sinh xã hội cho học sinh, sinh viên

- Ứng dụng khoa học tâm lý học vào học đường, trong quản lý lớp học, quản lý hành vi học sinh…

- Vấn đề đạo đức, hành vi đạo đức của học sinh, sinh viên như: dùng điện thoại trong giờ học, đi muộn, ý thức và động cơ học tập, ý thức tham gia giao thông

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông.

- Động cơ, hứng thú học tập và kết quả học tập của học sinh. sinh viên

- Vấn đề hướng nghiệp cho học sinh.

- Những biện pháp trợ giúp cho những khó khăn học tập, thất bại học tập mà học sinh gặp phải

- Công tác xã hội học đường

- Hỗ trợ tâm lý giáo dục xã hội cho các học sinh gặp khó khăn

- Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

-  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông

Một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu (10 năm gần đây)

 

Địa chỉ liên hệ

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 209, Nhà C0 - Trường ĐHGD - ĐHQG HN,

              Số 182 đường Lương Thế Vinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.5539609 bấm số 209
E-mail: khoa_khgd@vnu.edu.vn