Khoa Sư Phạm

Khoa Sư phạm

1. Giới thiệu chung

Khoa Sư phạm trường Đại học Giáo dục được thành lập theo quyết định số 2408/QĐ-TCCB ngày 06/07/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở kế thừa Bộ môn Phương pháp-Công nghệ dạy học (được thành lập từ năm 2002) thuộc Khoa Sư phạm -  Đại học Quốc gia Hà Nội. Với chức năng chính là đào tạo nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu áp dụng triển khai các công nghệ dạy học mới tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế, Khoa Sư phạm trải qua quá trình phát triển và trưởng thành đóng góp vào việc thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ chung của trường Đại học Giáo dục.

Trong những năm qua, cùng với toàn thể giảng viên của Trường Đại học Giáo dục, đội ngũ giảng viên của Khoa đã triển khai đào tạo gần 1500 sinh viên Sư phạm thuộc ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử, hàng ngàn lượt học viên nghiệp vụ sư phạm phổ thông và cao đẳng, đại học, hàng trăm khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ trên khắp cả nước.

Hiện nay Khoa Sư phạm gồm có 4 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Lý luận và Công nghệ dạy học, với 27 giảng viên cơ hữu, trong đó có 5 Phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 8 thạc sĩ và 2 NCS đang theo học ở Pháp.

Với chức năng và nhiệm vụ mới, Khoa Sư phạm tiếp tục đảm nhận việc giảng dạy các môn học của chương trình Cử nhân như: Lí luận và Công nghệ dạy học, Chương trình, phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Phương pháp dạy học trong môi trường học tập trực tuyến và tổ chức, triển khai kiến tập-thực tập sư phạm; giảng dạy các môn học của chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn như: Lý luận dạy học hiện đại, Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại, Dạy học theo quan điểm tích hợp, Phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử).

Với thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng các cách tiếp cận mới về phát triển năng lực người học, về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; các phương pháp/kĩ thuật dạy học mới; các phương tiện côngnghệ dạy học hiện đại, Khoa Sư phạm tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên, giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Các chủ đề tập huấn gồm:

- Các tiếp cận dạy học hiện đại: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học theo tình huống, dạy học theo chuyên đề/chủ đề, nghiên cứu bài học, công nghệ dạy học hiện đại, ứng dụng phương tiện công nghệ trong dạy học v.v.

- Tổ chức và quản lí quá trình dạy học hiện đại: Quan sát hành vi đánh giá năng lực nhận thức của người học, trắc nghiệm năng lực trí tuệ của học sinh, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học

- Bồi dưỡng, nâng cao, phát triển nghề nghiệp chuyên môn: Phát triển kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, dạy học môn KHTN bằng tiếng Anh trong trường THPT chuyên v.v.

- Nghiên cứu chỉ số sinh học trẻ vị thành niên và định hướng giáo dục giới tính trong nhà trường

- Các chương trình được xây dựng và phát triển theo nhu cầu thực tế của giáo dục phổ thông và đại học.

2. Cơ cấu tổ chức 

 

2.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa:  TS. Tôn Quang Cường

- Phó Chủ nhiệm Khoa: TS. Hoàng Thanh Tú

- Phó chủ nhiệm Khoa: TS. Phạm Kim Chung

2.2. Các Bộ môn

- Bộ môn Toán:

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Đào Thị Hoa Mai

- Bộ môn Khoa học tự nhiên:

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Mai Văn Hưng

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Phạm Kim Chung

- Bộ môn Khoa học xã hội:

          Chủ nhiệm Bộ môn: 

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Hoàng Thanh Tú

- Bộ môn Lý luận và Công nghệ dạy học:

          Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Tôn Quang Cường

 

6. Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm

6.1. Bộ môn Khoa học Tự nhiên

1. PGS.TS.Mai Văn Hưng     

2. TS. Phạm Kim Chung

3. TS. Nguyễn Thị Kim Thành

4. TS. Vũ Thị Thu Hoài

5. TS. Vũ Minh Trang

6. TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

7. TS. Lê Thị Phượng

8. TS. Phạm Thị Kim Giang

9. TS. Nguyễn Hữu Chung

10. TS. Nguyễn Hoàng Trang

11. ThS. Phạm Thị Kiều Duyên

12. ThS. Vũ Phương Liên

13. ThS. Lại Phương Liên

14. ThS. Đỗ Thùy Linh

15. ThS. Đặng Quỳnh Hương

 

6.2. Bộ môn Khoa học Xã hội

1. PGS.TS. Phạm Minh Diệu

2. TS. Hoàng Thanh Tú

3. TS. Lê Thanh Huyền

4. TS. Phạm Thị Thanh Phượng

5. TS. Đoàn Nguyệt Linh

6. ThS. Lã Phương Thúy

7. ThS. Bùi Thị Bích Ngọc

8. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

6.3. Bộ môn Toán

1. PGS.TS. Nguyễn Nhuỵ

2. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

3. TS. Phạm Đức Hiệp

4. ThS. Đào Thị Hoa Mai

5. ThS. Bùi Thị Hường

 

6.4. Bộ môn Lý luận và Công nghệ dạy học

1. TS. Tôn Quang Cường

2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

3. TS. Phạm Kim Chung

4. TS. Văn Thị Minh Tư

5. TS. Trần Doãn Vinh

 

Bộ phận Hành chính - Giáo vụ Khoa

1. CN. Nguyễn Thị Thu Giang

2. CN. Khuất Thị Thanh Huyền 

3  CN. Nguyễn Thị Bích


Địa chỉ liên hệ:

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 207-208, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.  

Điện thoại: 04.35539609, số máy lẻ: 207, 208.