Thông báo

28/12/2017
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hống Mến, với đề tài: “Quản lý tài chính tại các cơ...
27/12/2017
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi cao học năm 2018, cụ thể như sau: >>> Thông báo số 1858/TB-ĐHGD I. Chuyên ngành...
09/12/2017
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nho Huy, với đề tài: “Quản lý công tác sinh viên ở các...
09/12/2017
Thực hiện triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc...
07/12/2017
Thực hiện công văn số 4648 /ĐHQGHN-CTHSSV ngày 04/12/2017 và thông báo của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản về Lễ trao học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2017-2018 dành cho học sinh, sinh viên, Trường Đại...