Thông tin tuyển sinh

Tổng hợp các thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 vào Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, cụ thể như sau:
Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tuyển sinh theo phương thức Đánh giá Năng lực (ĐGNL) với tổng số 6.540 chỉ tiêu tuyển sinh đại học. Trong đó, ĐHQGHN giao cho trường Đại học Giáo dục tổng số 300 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2015 như sau:
Từ 0h00 ngày